İLETİŞİM

 

Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:12 Karaman/Merkez

Tel : (0338) 202 02 00

Fax: (0338) 202 02 22

E-posta: karamanpomem@egm.gov.tr